FEATURES THE STORAGE OF ROOT FRUITS OF SOME VEGETABLE CROPS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-18-02-001

Keywords:

Methods of storage, root crops, marketability, natural weight loss, table carrots, parsnips for sowing.

Abstract

In modern conditions, the problem of storage of plant products is of great importance. The article establishes the need to identify the impact of different storage methods on the marketability and natural mass loss of root crops of table carrots and parsn

Metrics

Metrics Loading ...

References

Комар О. О. Урожайність і якість коренеплодів пастернаку посівного залежно від схем сівби та густоти рослин. Вісник аграрної науки. – 2017. – №95(11). – C. 71-75.

Скалецька, Л. Ф. Придатність до зберігання та переробки коренеплодів моркви, вирощених за різних умов мінерального живлення / Л. Ф. Скалецька, Г. І. Подпрятов, О. В. Завадська // Науковий вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. –2011. –№ 162. – C. 254-260.

Пузік Л.М. Збереженість коренеплодів пастернаку залежно від тривалості вегетаційного періоду. Овочівництво і баштанництво. –2013. –№59. –C. 239-243.

Петак Г. Особливості вирощування та зберігання перспективних сортів і гібридів моркви / Г. Петак, Н. Садовська // Агроном. – 2006. – № 2. –C. 84–87.

Бобось І.М. Урожайність та якість сортів моркви залежно від строків сівби. / І.М. Бобось, О.В Завадська // Агробіологія: Збірник наукових праць. –Біла церква. –2009. – С. 125-128.

Сирохман І.В. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари / І.В. Сирохман. – К.: Центр учбової літератури, 2009. –616 c.

Подпрятов Г.І., Скалецька Л.Ф., Сеньков А.М. Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва: Навч. посібник. К.: ЦП Компринт. – 2010. – 495

Мойсейченко В.Ф. Основи наукових досліджень у плодівництві, овочівництві, виноградарстві та технології зберігання плодоовочевої продукції / В.Ф. Мойсейченко. – К.: НМК ВО, 1992. –364 c.

Published

2023-03-30

How to Cite

Деребон, І., & Руденко, Ю. (2023). FEATURES THE STORAGE OF ROOT FRUITS OF SOME VEGETABLE CROPS. SWorldJournal, 2(18-02), 66–71. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-18-02-001

Issue

Section

Articles