IMPLEMENTING INFORMATION COMPUTER TECHNOLOGIES IN TEACHING LISTENING COMPREHENTION

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2021-08-05-101

Keywords:

 teaching listening comprehension, information computer technologies, advantages, motivation, educational platform

Abstract

 The article describes specific features of applying computer technologies for teaching listening comprehension at higher educational institutions. The paper highlights the advantages of information computer technologies (ICT) in the foreign language clas

Metrics

Metrics Loading ...

References

Дишлева, Ю. В. Роль та місце сучасних методик у вивченні англійської мови в курсі дистанційного навчання. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. /Ю.В. Дишлева//Міжпредметні зв’язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки, 2008. 13, 35 – 41.

Коваль Т.І. Інтерактивні технології навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах// Т.І Коваль /Неперервна професійна освіта: теорія і практика. Науково-методичний журнал –2011– с.86 – 92.

Мись Т. І. Використання платформи MyEnglishLab у навчанні майбутніх юристів англійської мови / Т. І. Мись // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія : Педагогіка та психологія. – 2019. Вип. 30. – С. 120 –126. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknlu_Ptp_2019_30_16

Тарнопольський О.Б. Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у вищому навчальному закладі освіти: навч. посібник. Київ: Інкос. 2016 .–248с.

MyEnglishLab – an online component to complement your favorite English language course from Pearson, available at: https://www.pearson.com/english/myenglishlab.html

Graham, C. R. (2005). Handbook of Blended Learning: Global Perspectives. Pfeiffer, San Francisco.

Published

2021-05-31

How to Cite

Тарасюк, Н. (2021). IMPLEMENTING INFORMATION COMPUTER TECHNOLOGIES IN TEACHING LISTENING COMPREHENTION . SWorldJournal, 5(08-05), 117–120. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2021-08-05-101

Issue

Section

Articles