УКРАИНСКИЙ "ШЕСТИДЕСЯТНИКИ": СПОСОБНОСТЬ ОДНОВРЕМЕННОГО ПРОДОЛЖЕНИЯ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ

Авторы

  • Оксана Векуа Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко https://orcid.org/

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2021-07-05-022

Ключевые слова:

 Ключові слова: світосприйняття, український вимір, поезія, покликання, духовність

Аннотация

У роботі аналізується «шістдесятництво» як явище, яке зуміло вибудувати діалог з цивілізованим світом. Царина духовної культури нелінійна, час вносить свої корективи витягуючи на поверхню незапотребуваний певним періодом матеріал, актуалізуючи його в сист

Metrics

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Балушок 2008 – Балушок В. Українська етнічна спільнота : етногенез , історія , етнонімія/ Василь Балушок . – Біла Церква : Вид. Пшонківський О. В., 2008 . – 304 с.

Барт Р. Писатели и пишущие // Избр. работы: Семиотика.Поэтика. – Москва:Прогресс, 1989. – С.133-141.

Берлін І . Націоналізм //Зустрічі . – 1991. - № 2. – С. 60 – 76 .

Будний В. Порівняльне літературознавство/В. Будний, М. Ільницький. – К.: ВД”Києво-Могилянська академія”,2008.

Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн / Тамара Гундорова. – К.:Критика, 2005. – 264 с.

Гундорова Т. Посттоталітарна пам’ять :виправдати чи виправити? / Тамара Гундорова //Критика. – 2008.- Ч.12(134). –С.22 – 24 .

Опубликован

2021-03-31

Как цитировать

Векуа, О. (2021). УКРАИНСКИЙ "ШЕСТИДЕСЯТНИКИ": СПОСОБНОСТЬ ОДНОВРЕМЕННОГО ПРОДОЛЖЕНИЯ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ. SWorldJournal, 5(07-05), 36–39. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2021-07-05-022

Выпуск

Раздел

Статьи