ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УСТНОЙ РЕЧИ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА В ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

Авторы

  • Оксана Векуа Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко https://orcid.org/

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2020-06-07-111

Ключевые слова:

 компетентність, пізнання, дослідницька діяльність, медична термінологія

Аннотация

 У статті розглядається професійна компетентність майбутнього лікаря як складова пізнавальної діяльності студента медичного університету, спрямована на постановку і вирішення конкретних навчальних завдань (пізнавальних, дослідницьких)

Metrics

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Ганіткевич Я. До 110-річчя Лікарської комісії НТШ : веб-сайт. URL: http://ntsh.org/content/do-110-richchya-likarskoyi-komisiyi-ntsh

Костюк С. Розвиток компетентностей міжкультурної комунікації студентів-іноземців на основному етапі навчання української мови : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. Київ, 2018. 23 с.

Назар П. С., Віленський Ю. Г., Грандо О. А. Основи медичної етики. Київ : Здоров’я, 2002. 344с.

Пиріг Л. Українська мова у сфері медицини в Україні – минуле і сучасність. Праці Наукового товариства ім. Шевченка. 2014. Т. 36: Лікарський збірник. Медицина і біологія. Нова серія, т. 24. С. 110– 116.

Різник Н. А. Основи професійної комунікації : навч.-метод. посіб. Переяслав-Хмельницький : Державний педагогічний університет імені Г. Сковороди. 2014. 76 с.

Matusitz J. Effective doctor–patient communication : An updatedc examination. Soc Work Public Health. 2014. № 29 (3). P. 252–266.

Уйсімбаєва Н. В. Розвиток професійної компетентності – шлях до підготовки висококваліфікованих фахівців. Рідна школа. 2006. № 9. С. 17–19.

Опубликован

2020-12-30

Как цитировать

Векуа, О. (2020). ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УСТНОЙ РЕЧИ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА В ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ. SWorldJournal, 7(06-07), 97–100. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2020-06-07-111

Выпуск

Раздел

Статьи