EDUCATIONAL DESIGN OF SMALL ARCHITECTURAL FORMS USING THE EXAMPLE OF CREATING A PARK TERRACE WITH A CANOPY

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2024-23-00-042

Keywords:

landscape, small architectural form, Botanical Garden, educational project, terrace, gazebo, canopy, pergola, composition of the architectural environment.

Abstract

The article examines the issue of identifying the artistic image of the landscape environment, which is achieved by using techniques of architectural composition. The means of landscape composition are highlighted, as the art of placing various elements

Metrics

Metrics Loading ...

References

Нойферт. Будівельне проектування. Bauentwurfslehre// Книжкова літера. 2017.

ДБН Б.2.2-5:2011 Благоустрій територій// Мінрегіонбуд 2011 р.

Бичковська Л. С. Малі архітектурні форми та декоративне освітлення в зовнішньому благоустрої міста / Л. С. Бичковська, Л. В. Скуміна // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – Bип. 3 (39), част. 2. – 2007. – С. 145-151.

Зеленкова А. В. Малі архітектурні та скульптурні форми в дизайні інтер’єрів аеровокзалів/ А. В. Зеленкова// Вісник Національного авіаційного університету. - №3/2012. – С. 119-122.

Конституція України. Закон України "Про благоустрій населених пунктів" № 2807-IV від 06.09.2005. – К. : Велес, 2005. – 48 с. – (Серія видань. "Офіційний документ"). [Електронний ресурс]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-15.

Обуховська Л.В. Малі архітектурні форми в дизайні середовища: еволюція та сучасні тенденції застосування/ Л.В. Обуховська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Київ: КНУБА, Вип.19/2008. – 592 с. – С. 50-57.

Петришин Г. П. Архітектурна композиція: конспект лекцій / Г.П. Петришин, Ю.В. Ідак, І. Л. Щербаков. – Львів: Растр-7, 2011. – 80 с. іл.

Обуховська Л.В. Поліфункціональність малих архітектурних форм: їх особливості та місце розташування// Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архітектура, Вип.8/2009. С.75-85.

Обуховська Л.В. Поліфункціональні малі архітектурні форми: взаємозв’язок утилітарних і художніх функцій// Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Київ: КНУБА, Вип.22/2009. С. 464-470.

Благоустрій міста / Петришин Г.П., Ідак Ю.В., Соснова Н.С., Петровська Ю.Р.// Містобудівне проектування. Частина ІІ.: Проектування структурних елементів міста: навч. посібник / за заг. ред.. Петришин Г. П.. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 288 с. С. 168-222.

ДБН В.2.3-5:2017 ВУЛИЦІ ТА ДОРОГИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ// Мінрегіонбуд 2017р.

ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій.// Мінрегіонбуд 2019 р.

А. А.Тиц и др. Основы архитектурной композиции и проектирования. Издательское объединение «Вища школа» 1976

Бархин Б. Г. «Методика архитектурного проектирования» Стройиздат, Москва 1969

ДБН В.2.2-40:2018. ІНКЛЮЗИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД Основні положення.// Мінрегіонбуд 2018р.

Ландшафтная архитектура. Краткий справочник архитектора. Под ред.. Родичкина И.Д. Киев, Будивельник, 1990. 336 с.

Липа О.Л. Визначні сади і парки України та їх охорона. Київ, Видавництво Київського університету, 1960 р. 176 с.

Ruban L. Value determination of water systems in historic gardens as the foundation of garden art works. Technical transactions, Architecture. Cracow: Politechnika Krakowska, (Polytechnic Cracowska). 2014. Issue 5-A (10), Part 1. P. 61-67. https://doi.org/10.4467/2353737XCT.14.145.3233.

Themery T. Guide de Sophiowka, surnomme la merveille de l'Ukraine. Odessa, 1846.

Всеєвропейська стратегія збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, 25.10.1995 р.: URL: https://ips.ligazakon.net/document/MU95454 (дата звернення: 25.05.2022).

Дударець В. Формування малих архітектурних форм в дизайні ландшафту/ В. Дударець // Народознавчі зошити. – № 1 (109)/2013. – С. 179-183.

Яновицький Є., & Галак К. (2022). Застосування елементів монументального мистецтва, сучасної скульптури та малих архітектурних форм при формуванні садово-паркового ландшафту та благоустрою урбаністичного середовища. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування. Випуск 64, С. 218–238. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.218-238

Published

2024-01-30

How to Cite

Яновицький, Є., Галак, К., Селиванов, О., & Король, В. (2024). EDUCATIONAL DESIGN OF SMALL ARCHITECTURAL FORMS USING THE EXAMPLE OF CREATING A PARK TERRACE WITH A CANOPY. SWorldJournal, 3(23-03), 15–22. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2024-23-00-042

Issue

Section

Articles