THE IMPACT OF SEISMIC LOADS ON THE BEHAVIOR OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES

Authors

  • Vira Koliakova Kyiv National University of Construction and Architecture https://orcid.org/0000-0001-6879-8520
  • Illia Fursovcyh Kyiv National University of Construction and Architecture

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2024-23-00-041

Keywords:

Seismic activity, earthquake, Richter scale, seismic resilience, seismic influences.

Abstract

The influence of seismic loads on the operation of structures is considered.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Немчінов Ю. І. Сейсмостійкість багатоповерхових будівель і споруд / Ю. І. Немчінов. - Киев :НДІБК, 2015. - 584с.

ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво в сейсмічних районах України. Документ набув чинності 01.10.2014.

ДБН В.1.2-14:2018 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд». Документ набув чинності 01.01.2019.

ДБН В 1.2-2:2006. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Навантаження та впливи. Норми проектування.- Київ. Мінбуд України, 2006.- 75с. – [чинний з 01.01.2007.]

Chyrva, T. , Martynov, V., Koliakova, V., & Chyrva, V. . (2022). A the influence of blasting on buildings and constructions. Будівельні конструкції. Теорія і практика, (10), 143–149. https://doi.org/10.32347/2522-4182.10.2022.143-149.

Вплив шаруватості основи на величину сейсмічних сил / [Воблих В.О., Фурсов В.В., Кічаєва О.В., Мазен Радван, Гранько Б.Ф.] // Науковий вісник будівництва. – Х.: ХДТУБА, 2006. – Вип. 36. – С. 40 - 44.

Кічаєва О. В. Аналіз впливу ґрунтів основи та їх шаруватості на зусилля в колонах для багатоповерхових монолітних залізобетонних будівель при сейсмічних діях / О. В. Кічаєва, Мазен Радван // Науковий вісник будівництва. – Х.: ХДТУБА, 2009. – Вип. 52. – С. 95 - 109.

Едісон Г. П. Конструктивні заходи підвищення сейсмостійкості багатоповерхових житлово-громадських каркасно-монолітних будівель / ВНТУ [електронний ресурс] https://search.app/xXS9gEB6XJc7maH76

Гетун, Г., Колякова, В., Соломін, А. , & Безклубенко, І. . (2022). Особливості проєктування сталевих сейсмостійких конструкцій висотних будівель. Будівельні конструкції. Теорія і практика, (11), 18–31.

https://doi.org/10.32347/2522-4182.11.2022.18-31/

Гетун Г. В. Дослідження впливу сейсмоізоляції на напружено-деформований стан висотної будівлі під дією сейсмічних навантажень / Г. В. Гетун, В. О. Сахаров, В. А. Мельник // Світ геотехніки. — 2013. — Вип. 2. — С. 18—23.

Барабаш М. С. Основи комп’ютерного моделювання / М. С. Барабаш, П. М. Кір’язєв, О. І. Лапенко, М. А. Ромашкіна // Навчальний посібник. – К.: НАУ, 2018. – 492 с.

Марʼєнков М. Г. Оцінка напружено-деформованого стану конструкцій будівлі при дії сейсмічних навантажень / М. Г. Марʼєнков, Д. В. Богдан, В. О. Сахаров // Опір матеріалів і теорія споруд. - 2015. -Nº 96. - C. 3-22. http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-96/01-96_marie_bogd_saha.pdf.

Немчинов Ю.И., Марьенков Н.Г. и др. Проектирование зданий с заданным уровнем обеспечения сейсмостойкости (с учетом рекомендаций Еврокода 8, международных стандартов и требований ДБН). // Будівельні конструкції: зб. наук. пр. – К.: НДІБК, 2012. - Вип. 76. - С. 8-60

Коляков М.И. Деякі аспекти стану сейсмостійкого проектування і будівництва в Україні. / Коляков М.И., Плахтієнко М.П., Поляков Г.П. //В кн.: IV науково-технічна конференція. «Будівництво в сейсмічних районах України». Доповіді, 18-21 травня 1999 р., г.Ялта, с.27-33.

ДБН В.2.2-24:2009. Проектирование высотных жилых и гражданских зданий / Минрегионстрой Украины. — К. :Минрегионстрой Украины, 2009.

Published

2024-01-30

How to Cite

Колякова, В., & Фурсович, І. (2024). THE IMPACT OF SEISMIC LOADS ON THE BEHAVIOR OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES. SWorldJournal, 3(23-03), 9–14. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2024-23-00-041

Issue

Section

Articles