NEW SPORTS ACTIVITY RUGBY FIVES AND DODGEBALL IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN TERMS OF HEALTH PROTECTION

Authors

  • Olena Otravenko Luhansk Taras Shevchenko National University https://orcid.org/0000-0001-8308-5895
  • Ivanov Kirill Luhansk Taras Shevchenko National University

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-18-03-052

Keywords:

health protection, educational institutions, physical education, new types of physical activity, rugby fives, dodgeball.

Abstract

The article focuses on the creation of a health-preserving environment in educational institutions through the development of health-preserving competence in students and the introduction of new types of physical activity like rugby fives and dodgeball in

Metrics

Metrics Loading ...

References

Доджбол. Правила гри. Веб сайт. URL: https://www.youtube.com/watch?v=txqPbNq1uzU.

Доджбол - динамічна гра. Веб сайт: освітній проект На Урок. URL: https://naurok.com.ua/dodzhbol---dinamichna-gra-323054.html .

Доджбол. Веб сайт URL: https://www.youtube.com/watch?v =PBdXs27DClw.

Інформаційні технології вивчення регбі-5 у середній школі. Філенко Л. В., Церковна О. В., Філенко І. Ю. Спортивні ігри, № 1 (15), 2020.2.6. С. 74-84.

Історія виникнення доджболу. правила гри. Дистанційне навчання. Модуль. Модельна навчальна програма «Фізична культура. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna %20serednya/Navchalni.prohramy/ 2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Fiz.kult.56.kl.Pedan.ta.in.2 2.08.2022.pdf

Мелега К. П. Сучасні технології здоров’язбереження: навчальний посібн. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2018. 200 с.

НУШ: реалізація варіативних модулів з ігрових видів спорту. Семінар-практикум №1 | UA_active. Веб сайт. URL: https://www.youtube.com/watch?v= dQwrdhrn8TY.

Отравенко, О. В. Здоров’язбережувальна компетентність як складова якісної професійної підготовки здобувачів вищої освіти. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 4(327), 2019. Ч.1. 100-107. DOI: https://doi.org/10.12958/2227-2844-2019-4(327)-1-100-107.

Пантєлєєв К. В. Формування культури здоров'язбереження як складової професійної діяльності офіцерів-прикордонників. Науковий огляд. № 11 (32), 2016. С. 1-7.

Подоляка О. Б., Мартиросян А. А., Філенко І. Ю. Впровадження регбі-5 у навчальний процес з фізичного виховання в середній школі. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2013, №1 С. 8-11.

Семінар №12 Інноваційні підходи до викладання варіативних модулів Волейбол та Доджбол. Веб сайт: UA_active EDU. URL: https://www.youtube.com/watch? v=zYKQLSRcZmU&list=PLsu_3IfXfLWxM-db1NQCt4tZ6XgcYrr6O&index=16.

Теорія і методика фізичного виховання: підр. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту: у 2 т. [Т. Ю. Круцевич, Н. Є. Пангелова, О. Д. Кривчикова та ін.; за ред. Т. Ю. Круцевич]. [2-е вид., перероб. та доп.]. К.: Нац. ун-тет фізичного виховання і спорту України, вид-во «Олімп. л-ра», 2017. Т. 1: Загальні основи теорії і методики фізичного виховання. 384 с.

Філенко Ігор, Кудімова Ольга, Чернишов Віталій. Регбі-5 при підготовці учнів середньої школи з фізичного виховання з використанням інформаційних технологій. Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту. Зб. наук. пр. Вип. 5, Харків, 2021. 176 с.

Філенко Л. В., Філенко І. Ю., Мартиросян А. А. Дослідження показників фізичного розвитку, фізичної підготовленості та функціонального стану учнів 10-11 років під впливом занять регбі-5. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2013. С. 53-58.

Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1. Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2008. 272 с.

Olena Otravenko, Shkola O., Shynkarova O., Zhamardiy V., Lyvatskyi O., Pelypas D. (2021). Leisure and recreational activities of student youth in the context of health-preservation. Journal for Educators, Teachers and Trainers. JETT.(Vol. 12(3). 2021. pp. 146-154). DOI: 10.47750/jett.2021.12.03.014.

Published

2023-03-30

How to Cite

Отравенко, О., & Іванов, К. (2023). NEW SPORTS ACTIVITY RUGBY FIVES AND DODGEBALL IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN TERMS OF HEALTH PROTECTION. SWorldJournal, 3(18-03), 55–61. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-18-03-052

Issue

Section

Articles