DECENTRALIZATION OF THE UKRAINIAN GOVERNMENT IN THE PROBLEM-CHRONOLOGICAL PERSPECTIVE

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-18-03-004

Keywords:

local self-government, administrative-territorial system, reform, democracy, administrative services, united territorial communities

Abstract

Abstract. The prerequisites for the decentralization of power, the course of events, tasks, achievements, difficulties and problems on the way to the centralization of power, the reform, which began in 2014 and was suspended in February 2022 due to the i

Metrics

Metrics Loading ...

References

Батанов О. Конституційно-правовий статус територіальних громад в Україні [монографія] / О. В. Батанов / за заг. ред. В. Ф. Погорілка. –К.: Концерн “Видавничий дім “ІнЮре”, 2003. –356 с.

Бобровська О. Змістовно-порівняльний аспект публічного адміністрування на місцевому рівні / О. Бобровська, А. Зєніна-Біліченко // Публічне адміністрування: теорія та практика. 2014. Вип. 2. [Електр.ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua.

Бортник Р. Децентралізація: проблеми, ризики та реальні цілі // Український інститут політики. 2021. [Електр.ресурс]. – Режим доступу:uiamp.org.ua/decentralizaiya-problemi-riziki-ta-realni-cili.

Вакуленко В. Основи місцевого самоврядування сільських громад: навч. посіб. / В. Вакуленко. –К : Вид-во НАДУ, 2005. –352 с

Василенко Л. 2017. Децентралізація та реформа місцевого самоврядування // Підприємництво, господарство і право. 2017. №13. [Електр.ресурс]. – Режим доступу: http://pgp-jornal.kyev.ua/archive/2017/3/28pdf

Ведернікова І. Без точки опори. Але в одному човні (2020). [Електр.ресурс]. – Режим доступу: zn.ua/internal/bez-tochki-opori-ale-v-odnomu-chovni-34353_.html.

Ведернікова І. Я хмари розведу руками, пацани //Дзеркало тижня. 2021. 24 січня. [Електр.ресурс]. – Режим доступу: zn.ua/ukr/interna/ja-khmari-rozvedu-rukavi-patsani.html.

В ЄС назвали найбільш успішну реформу. [Електр.ресурс]. – Режим доступу: https://www.slovoidilo.ua/2018/05/09/novyna/polityka/yes-nazvaly-najbilsh-uspishnishu-reformu-ukrayini/.

Ворона П.В. Місцеве самоврядування в Україні і політичні партії: Монографія/ П.В. Ворона. - Х.: Вид-во НАДУ «Магістр», 2008. – 184 с.

Ворона, П., 2014. Майбутнє – за сильними місцевим самоврядуванням…// Віче. – 2014. – №13. [Електр.ресурс]. – Режим доступу: veche. kiev.ua/jornal/425/

Ганущак Ю. Конституювання децентралізації: поховати, або народити //Дзеркало тижня. 2019. №1. 12 18 січня.

Децентралізація і формування політики регіонального ро]звитку: наукова доповідь/ [Шевченко О.В., Романова В.В., Жаліло Я.А та ін.]; за наук.ред. Я.А. Жаліла. – Київ: НІСД, 2020. – 153 с. [Електр.ресурс]. – Режим доступу: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-09/decentralizatsiya-i-formuvannya-polityky-regionalnogo-rozvytku-v-ukraini_0.pdf.

Дискуссия о децентрализации в областях продолжится на протяжении двух недель // Интерфакс Украина. 29.02.20. [Електр.ресурс]. – Режим доступу: interfax.com.ua/news/political/644060.html.

Дробот І. Гарантування місцевого самоврядування: теоретико-методологічний аспект / І. Дробот. –Львів: ЛІДУ НАДУ, 2006. – 287 с.

Дружбинский В. В последний момент произошли огромные сдвиги…// Зеркало недели. – 2005. – 7 октября.

Євсеєва Г.П., Кривчик Г.Г. Формування системи місцевого управління в Україні (1990 – 2010 рр.) // Державне управління та місцеве самоврядування: зб.наук.пр. – Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2019. – Вип.1(40). – С. 13-20.

Єгорова В.С. Процес децентралізації влади в Україні // Часопис Київського університету права. 2017. №4. С. 66-69.

Журавський В. Реформа місцевого самоврядування в Україні: плюси і мінуси // JURISPRUDENTIA. Інтернет-видання. [2004 р.] [Електр.ресурс]. – Режим доступу: www.lauar.org.ua.

Запровадження інституту старости як одного з механізмів кооперації в громаді [Електр.ресурс]. – Режим доступу: https://parlament.org.ua/2021/12/20/ zaprovadzhennya-institutu-starosti-yak-odnogo-iz-mehanizmiv-kooperatsiyi-u-gromadi/.

Захарова А. Новая Украина: или общины, или 300 уездов // Сегодня. 2013. 4 нояб.

Ищенко Ф., Тимофеев И. Страна на карантине: сколько украинцев оказалось на грани выживания // Сегодня. 2020. 26 мая.

І нашим, і вашим [Електр.ресурс]. – Режим доступу: vgolos.com.ua/ slidamyi_romana_ bezsmertnogo_104921.html.

Карплюк В., 2016. Народний депутат може допомогти місцевому самоврядуванню тільки одним: з ранку до вечора працювати над удосконаленням законодавчої бази // Віче. 2016. №11. [Електр.ресурс]. – Режим доступу: veche. kiev.ua/jornal/5229/.

Кількість адміністративно-територіальних одиниць в Україні на 1 січня 2014 р. [Електр.ресурс]. – Режим доступу://www.ukrstat.gov.ua/operativ/ operativ2013/ds/ator/ator 2014_u.htm.

Кількість українців, що заразилися на COVID, перевалило за 1 мільйон (2020). – [Електр.ресурс]. – Режим доступу:pravda.com.ua/news/2020/12/24/727804.

Коваленко С. Ще ніколи День Соборності не був таким великим, вистражданим і заслуженим святом! // Голос України. – 2015. – 23 січня.

Кривчик Г.Г. Децентралізація української влади: концепція, впровадження, результати її першого етапу (2014-2018 рр.) // Universum Historiae et Archeologiae. Дніпро, 2019. Т.2 (27). Вип 2. С.95 - 106

Кривчик Г.Г. Децентралізація влади в Україні на тлі пандемії COVID-19 Грані. 2021. № 1. С. 35 – 45.

Куйбіда В.С., 2018. Реформа системи державного управління та місцевого самоврядування в Україні: стан, виклики, перспективи здійснення: наук. доп. /авт. кол.за заг.ред В.С. Куйбіди. К: НАДУ, 2018.

Куценко В.І., 2014. Соціальний вектор розвитку українського села: стан, проблеми та шляхи їх подолання // Економіка України. 2014. №3. С. 83 – 93.

Лахижа М., Поліщук Д. Демократія та децентралізація: співвідношення понять і проблеми взаємовпливу взаємозалежності // Наукові перспективи. 2021. №3(9). [Електр.ресурс]. – Режим доступу: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2021-3(9)-105-117.

Левочкин, С., 2018. Децентрализация в исполнении нынешней власти обернулась имитацией // Страна ua. – 2018. 9 окт. [Електр.ресурс]. – Режим доступу:strana.ua/opinions/165345-detsentralizatsija-v-ispolnenii-nyneshnej-vlasti-o.

Миколайчук Н., 2019. Громади приречені на успіх // Голос України. 2019. – 21 лютого.

Місцеві вибори в Україні. 2020. [Електр.ресурс]. – Режим доступу: uk.wikepedia.org/wiki/ Місцеві_вибори_ в_Україні_2020.

Наконечний В. В. Управління містом: теоретико-методологічний вимір : [монографія] / В. В. Наконечний. —Х: Цифрова друкарня № 1, 2012. –263 с.

Погорілко М. Реформа децентралізації: Гройсман заявив, цей уряд і цей парламент навряд чи зможуть її завершити. [Електр.ресурс]. – Режим доступу: news.obozrevatel.com/ukr/politics/grojsman-prj-detsentralizatsiyu-tsej-uryad-itsey-parlament-navryad-chi-zavershat-reformu-tam-nemae-rozuminnya-prptsesiv.htm.

Попова О. (2020). Адміністративний форсаж. Чим загрожує прискорення реформи самоврядування. [Електр.ресурс]. – Режим доступу: zn.ua/economics_of_regions/administrativnyy_forsazh-chem-ugrozhaet.

По скорости распространения covid-19 Украина уступает только четырем странам Европы (2020 // Украинская правда. [Електр.ресурс]. – Режим доступу: pravda.com.ua/rus/news/2020/12/197277511/.

Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади: Розпорядження КМУ №333-р. від 1.04.2014 р. [Електр.ресурс]. – Режим доступу: zakon. rada.gov/ua/laws/show/333-2014-p.

Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України від 05.02.2015 р. № 157-VІІІ. [Електр.ресурс]. –Режим доступу: http//www.rada.gov.ua.

Про утворення і ліквідацію районів: Постанова Верховної Ради України №807-ІХ від 17.07.2020 // Відомості Верховної Ради України. 2020. № 33. Ст. 235. [Електр.ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-20#Texт.

Результати першого етапу децентралізації в Україні. 2014 – 2018 роки [Електр.ресурс]. – Режим доступу: decentralization.gov.ua/about Рада уменьшила количество районов в Украине: 136 вместо 490 (2020) // Украинская правда. 17 липня. [Електр.ресурс]. – Режим доступу: pravda.com.ua/rus/news/2020/07/07/7259715/.

Рада уменьшила количество районов в Украине: 136 вместо 490 (2020) // Украинская правда. 17 липня. [Електр.ресурс]. – Режим доступу: pravda.com.ua/rus/news/2020/07/07/7259715/.

Ромашкіна О., 2019. Маємо забезпечити незворотність реформи і закріпити в Конституції повсюдність місцевого самоврядування // Голос України. 2019. 22 лютого.

Романова В., Умланд А. Реформа децентралізації в Україні. // Політичні дослідження. 2021. №1. С. 41-51. [Електр.ресурс]. – Режим доступу: https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/romanova_umland_reforma.pdf.

Сент-Екзюпери, А. де. Цитадель [сб., пер.с фр.] Антуан де Сент-Екзюпери. – М.: АСТ ХРАНИТЕЛЬ, 2020. – 368 с.

Серьогін С.М., Гончарук Н.Т., Сучасний стан , проблеми та перспективи децентралізації влади в Україні: оцінювання результатів формування та розвитку самоврядних громад: монографія / За загл.та наук. ред. С.М. Серьогіна, І.А. Чикаренко,. Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2019. – 292 с.

Симоненко В. Тупик судьбоносной реформы// Вечерняя Одесса. 2020. 20 октября.

Слідами Романа Безсмертного // Вголос. – 2005. 26. 05 // [Електр.ресурс]. – Режим доступу: vgolos.com.ua/slidamyi_romana_bezsmertnogo_104921.

Ткачук А.Ф., 2012. Місцеве самоврядування та децентралізація. Практичний посібник / [А. Ткачук]; Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні. – DESPR. – К.: Тов «Софія», 2012. – 120 с.

Ткачук А.Ф., 2017. Реформа місцевого самоврядування. Децентралізація [Електр.ресурс]. – Режим доступу: reforsquide.org.ua /analytics/українська-реформа-місцевого-самоврядування.

Ткачук А., Державна регіональна політика в Україні: від декларацій до регіонального розвитку // Дзеркало тижня. 2013. № 41. 8 – 15 листопада.

Ткачук А., Децентралізація : тиск і спротив // Дзеркало тижня. 2015. №6. 6 – 13 лютого.

Ткачук А., Про децентралізацію, федералізацію та малограмотних сепаратистів // Дзеркало тижня. 2014. №16. 16 – 23 травня.

Ткачук А., Про децентрализацію, успіхи, ризики і роль парламенту // Дзеркало тижня. – 2017. – №1. 14 – 20 січня

Томенко М. (2021) Децентрализация по схемам правнуков Кагановича. [Електр.ресурс]. – Режим доступу: obozrevatel.com/person/nikolaj-tomenko.htm.

Трохименко О., 2016. Децентралізація на тлі боротьби світоглядів // Віче. 2016. №1. [Електр.ресурс]. – Режим доступу: veche.kiev.ua/jornal/5066.

Філонов М. Партії регіонів // Українська правда. 2019. 18 груд. [Електр.ресурс]. – Режим доступу: pravda.com.ua/columns/2019/12/18/.

Філонов М. Наступна зупинка –місцеві вибори // Українська правда. 2019.1 серп. [Електр.ресурс]. – Режим доступу: pravda.com.ua/columns/2019/08/1/7222512/.

Філонов, М. Політичний джекпот «43 мільйони». Яка доля чекає на переможця і країну? //Українська правда. 2019. 7 листопада. [Електр.ресурс]. – Режим доступу: pravda.com.ua/columns/2019/07/11.

Філонов М. «Слуга народу» і реформи. Вибори програли, децентралізацію зупинили // Українська правда. 2020. 27 лист. [Електр.ресурс]. – Режим доступу: pravda.com.ua/columns/2020/11/27/.

Філонов М. Наступна зупинка –місцеві вибори // Українська правда. 2019.1 серпня. [Електр.ресурс]. – Режим доступу: pravda.com.ua/columns/2019/08/1/7222512/.

Что известно о мэре Черкасс, его политическое прошлое и любимый Mercedes (2020). [Електр.ресурс]. – Режим доступу: vybory.24tv.ua/ru/anatolij_bondarenko_biografija_kto_jeto_bondarenko_ chto_isvestno_ n1337398

Ярошенко І. В., 2015. Проблемні питання реалізації реформи децентралізації влади в Україн / І.В. Ярошенко, І.Б. Семитуліна. [Електр.ресурс]. – Режим доступу: http://www.problecon.com/pdf/2015/4_ 0/177_178.pdf .

28 практик громад були визнані кращими у 2021 році (перелік). [Електр.ресурс]. – Режим доступу: https://decentralization.gov.ua/news/14411.

70% територіальних громад створили Центри надання адміністративних послуг, - Мінрегіон [Електр.ресурс]. – Режим доступу: https://decentralization.gov.ua/news/14094).

Published

2023-03-30

How to Cite

Кривчик, Г. (2023). DECENTRALIZATION OF THE UKRAINIAN GOVERNMENT IN THE PROBLEM-CHRONOLOGICAL PERSPECTIVE. SWorldJournal, 3(18-03), 158–176. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-18-03-004

Issue

Section

Articles