THE GREEN PARTY OF UKRAINE, OR HOW TO GAIN AND LOSE POPULARITY

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-18-03-003

Keywords:

Green Party of Ukraine, greens, ecological party, Shcherbak, Kononov

Abstract

The ecological movement in Ukraine originates from the Chernobyl disaster. Non-governmental environmental organizations are being formed, but those that can fight for the improvement of the environmental situation at the political level were needed. "Gree

Metrics

Metrics Loading ...

References

Коваленко І. Г. Історичний розвиток Партії Зелених в незалежній Україні / І. Г. Коваленко // Наука. Релігія. Суспільство. – 2008. – №2. – С. 48–52.

Коваленко І. Г. Розвиток Партії Зелених України в політичній системі України / І. Г. Коваленко. // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – 2009. – №87. – С. 98–100.

Коваленко І. Г.Партія зелених України своїми вчинками вчить українців екологічної культури / І. Г. Коваленко // Матеріали четвертої міжнародної науково-практична конференція „Наукові дослідження-теорія та експеримент 2008”. – Том 4. – Історія. – Полтава: Видавництво «ІнтерГрафіка»‚ 2008. – С. 24-26.

Павловський Я. Партія зелених України: спроба аналізу / Я. Павловський, О. Голобуцький, О. Шевчук. – Київ: КМ Академія, 2004. – 127 с.

Голобуцький О. П. Зелена Україна / Олексій Петрович Голобуцький. – Київ: ЗАТ "Атлант UMS", 2001. – 149 с.

Гарань О. В. Слава зеленій Україні / Олексій Васильович Гарань // Від створення до багатопартійності. – 1992. – С. 27–29.

Литвин В. М. Асоціація "Зелений світ" і Партія зелених України / В. М. Литвин. // Політика і час. – 1991. – №9. – С. 53–57.

Беляков О. Партія Зелених України. Нотатки після установчого з’їзду / О. Беляков. // Рідна природа.. – 1990. – №4. – С. 41–45.

Зареєстровано ще одну партію. Партію зелених України // Рад. Україна. – 1991. – 30 травня.

Гарань О. В. Убити дракона (З історії Руху та нових партій України). / Олексій Васильович Гарань. – Київ: Либідь, 1993. – 200 с.

Партійна система України: особливості становлення, проблеми функціонування, тенденції еволюції. // Національна безпека і оборона. – 2010. – №5.

Филичев С. Р. Зеленые. Взгляд изнутри / С. Р. Филичев. // Полис Политические исследования. – 1992. – №1. – С. 138.

Коваленко І. Г. Формування та функціонування Партії зелених України і взаємодія її з європейськими „зеленими” організаціями / І. Г. Коваленко // Наукові праці: Науково-методичний журнал. –Т. 63. – Вип. 76. – Історичні науки. – Миколаїв: Видавництво МДГУ ім. П. Могили, 2008. – С. 50-52.

Смолій В. А. Енциклопедія історії України / В. А. Смолій. – Київ: Наукова думка, 2013. – 784 с.

Кононов Віталій Миколайович. Автобіографія [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://cvk.gov.ua/pls/vp1999/webvp18f6b-5.html?kodvib=100&kodkand=19.

Програма Партії Зелених України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://greenparty.ua/partiya/programma-partii/.

Ковпак Л. В. Екологічні проблеми в діяльності українських громадських організацій / Л. В. Ковпак. // Український історичний журнал. – 2013. – №4. – С. 63–77.

Плохій С. М. Брама Європи / Сергій Миколайович Плохій. – Харків: Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2021. – 512 с.

Москвін С. Як Партія зелених України виконує свою виборчу програму // Віче. – 1999. – № 10. – С. 49-63.

Лекція 9. Незалежна Україна в сучасному світі [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу https://arm.naiau.kiev.ua/books/history/material/navmat/tema_9/lekcia.html.

Партия Зелёных Украины [Електронний ресурс]. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: https://file.liga.net/parties/partiya_zelenih_ykraini.

Україна партійна. Частина I Партія Зелених [Електронний ресурс] // ZN,UA. – 2002. – Режим доступу до ресурсу: https://zn.ua/ukr/internal/ukrayina_partiyna_chastina_i_partiya_zelenih.html.

КОСТЕРІН ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ [Електронний ресурс] // Видавництво Логос Україна – Режим доступу до ресурсу: http://logos-ukraine.com.ua/project/index.php?project=piued&id=447.

КОНДРАТЮК ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА [Електронний ресурс] // Видавництво Логос Україна – Режим доступу до ресурсу: http://logos-ukraine.com.ua/dpu/dpu51.html.

Москаль Денис Денисович [Електронний ресурс] // ЧЕСНО – Режим доступу до ресурсу: https://www.chesno.org/politician/18154/.

Набока О. В. Україна та виклики сучасного глобального капіталізму 138 с.// «Гілея (науковий вісник)»: Збірник наукових праць.– К., 2008. Випуск 14 – 2008.

Published

2023-03-30

How to Cite

Шелепова, Д. (2023). THE GREEN PARTY OF UKRAINE, OR HOW TO GAIN AND LOSE POPULARITY. SWorldJournal, 3(18-03), 151–157. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-18-03-003

Issue

Section

Articles