TRANSFORMATION OF ARTISTIC TRUTH IN A HISTORICAL NOVEL

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2022-13-03-060

Keywords:

 artistic truth, historical novel

Abstract

 Attention to the historical existence of man has been inherent in Ukrainian literature since the first decades of its formation. The formation of the first prose genres in its composition is marked by attempts to cover the historical path of people's liv

Metrics

Metrics Loading ...

References

Андрусів С. М. Мости між часами: Про типологію історичної прози / С. М. Андрусів // Українська мова і література в школі. 1987.№ 8. С. 14 – 20.

Андрусів С. Український історичний роман: Онтологія та типологія жанру / С. Андрусів // Artline. 1997. № 4. С. 36 – 37.

Дудніков М. Вимисел та домисел (до проблеми істричнрої та художньої правди) // Вісник запорізького національного університету. Філологічні науки 2012. № 3. С. 81 – 85.

Ковалів Ю. Історія української літератури: кінець ХІХ – поч. ХХІ ст.: підручник: у 10 т. / Юрій Ковалів. К.: ВЦ «Академія». Т. 2: У пошуках іманентного сенсу. 2013. 624 с.

Лесин В.М. Словник літературознавчих термінів / В.М. Лесин, О. С. Пулинець. К.: Радянська школа, 1971. 486 с.

Літературознавчий словник-довідник / За ред. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка. К: ВЦ «Академія», 2007. 752 с.

Мельничук Б.І. Випробуванняістиною: Проблема історичної та художньоїправди вукраїнськійісторико-біографічнійлітературі (відпочатків до сьогодення). К.: Академія, 1996. 272 с.

Сиротюк М. Український радянський історичний роман: [монографія] / Микола Сиротюк. К.: Наукова думка, 1971. 285 с.

Шинкар І. Співвідношення історичної та художньої правди в історичному романі // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство. 2012. №. 35. С. 211-224.

Published

2022-05-30

How to Cite

Мірошніченко, Л. (2022). TRANSFORMATION OF ARTISTIC TRUTH IN A HISTORICAL NOVEL. SWorldJournal, 3(13-03), 122–125. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2022-13-03-060

Issue

Section

Articles