INFORMATION TECHNOLOGY FOR EXPERT EVALUATION PROCESSING IN SCENARIO ANALYSIS OF SUBJECT DOMAIN

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2021-09-01-031

Keywords:

Delphi method, expert evaluation, SQLite, Django, module statistics.

Abstract

 The paper considers methods of expert estimation, which are necessary for implementation of information technology of prediction of university admission campaign. The features of Delphi method implementation for expert evaluation of characteristics of pr

Metrics

Metrics Loading ...

References

Fisun M. T., Kandyba І. О., Borovlyova S. Y., Falenkova M.V. Development of software platforms for scenario generation using DSL and Neo4j graph database. Systemy zarządzania i społecznogospodarcze: naukowe i praktyczne aspekty zrównoważonego rozwoju administrative and socio-economic systems:scientific and practical aspects of sustainable development: Monograph, Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2021, 145-155 pp.

Купалова Г. І., Мурована Т. О. Теорія економічного аналізу: навч. посіб. Київ: "Освіта України". 2014. 640 С.

Galanis P. The Delphi method. Archives of Hellenic Medicine. 2018.

І. О. Кандиба, М. Т. Фісун, Г. В. Горбань, К. О. Антіпова. Генерація сценаріїв вступної кампанії закладу вищої освіти на основі когнітивної карти та предметно-орієнтованої мови програмування. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, 2021. №3 т.32(71) – С. 96-104.

Грабовецький Б. Є. Методи експертних оцінок: теорія, методологія, напрямки використання : монографія. Вінниця: ВНТУ, 2010. 171 с. ISBN 966-641-359-1.

Згуровський, М. З. Сценарный анализ как системная методология предвидения. Систем. дослідж. та інформ. технології. 2002. № 1. C. 7-38.

Гожий, А. П., Коваленко, И. И. Системные технологии генерации и анализа сценариев. Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси та системи. 2005. №. 2. C. 89-96.

Коваленко І. І., Швед А. В., Антіпова К. О. Моделі подання та виведення знань у системах ситуаційного управління. Миколаїв: Іліон, 2018. 92 C.

Fjeld F. Extending DataPool: A Tool for Handling Input Data in Scientific Computing, Using Python Web Frameworks. Oslo, Norway. 2009. 128 PP.

Jay A Kreibich. Using SQLite: O'Reilly Media , Sebastopol. California. 2010. 530 PP.

Верес О. М., Чирун Л. Б. Даталогічна модель бази даних визначення рейтингу науково-педагогічних працівників кафедри. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". 2009. №653. C. 46-54.

Щурова З. С., Жиров О. Л. Програмна реалізація задачі багатокритеріального вибору потенційного постачальника. Актуальні проблеми економіки та управління: збірник наукових праць молодих вчених. 2015. № 19. C. 568–575.

Published

2021-09-30

How to Cite

Фисун, Н., & Кандыба, И. (2021). INFORMATION TECHNOLOGY FOR EXPERT EVALUATION PROCESSING IN SCENARIO ANALYSIS OF SUBJECT DOMAIN. SWorldJournal, 1(09-01), 43–48. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2021-09-01-031

Issue

Section

Articles