PROJECT TEACHING METHODS IN UNIVERSITY TRAINING OF FUTURE BACHELORS OF COMPUTER SCIENCES

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2021-08-05-092

Keywords:

project teaching methods, future bachelor, computer science, professional training.

Abstract

The article proves the importance of building students' professional training majoring in "Computer Science" using project teaching methods. The main types of project teaching methods are identified: depending on the kind of activity that dominates the pr

Metrics

Metrics Loading ...

References

Батенко Л.П., Загородніх О.А., Ліщинська В.В. Управління проектами : навч. посібник. Київ : КНЕУ, 2003. 231 с.

Веретенников В.І., Тарасенко Л.М., Гевлич Г.І. Управління проектами : навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 280 с.

Підласий І.Т. Діагностика та експертиза педагогічних проектів : навчальний посібник. Київ : Україна, 1998. 343 с.

Пєхота О.М., Кіктенко А.З., Любарська О.М. Освітні технології : навч.-метод. посіб. Київ : АСК, 2002. 255 с.

Полат Е.С. Как рождается проект. Москва : ИСО РАО, 1995. 87 с.

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 1997. 376 с.

Сисоєва С. Особистісно зорієнтовані технології: метод проектів. Підручник для директора. 2005. № 9–10. С. 25–31.

Хоружа Л. Проектна культура вчителя: етичний компонент. Шлях освіти. 2006. № 2. С. 11–15.

Безпалько О.В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 208 с.

Дзябенко О.В., Морзе Н.В., Василенко С.В., Варченко-Троценко Л.О., Вембер В.П., Бойко М.А., Воротникова І.П., Смірнова-Трибульська Є.М. Інноваційні педагогічні методи в цифрову епоху : навчальний посібник. Київ : ТОВ «Друкарня «Рута», 2021. 320 с.

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки галузі знань 12 Інформаційні технології Університету імені Альфреда Нобеля. Режим доступу: https://duan.edu.ua/images/Study_progs/UA/kompyuterni_nauky/22257.pdf.

Організація освітнього процесу в школах України в умовах карантину: аналітична записка / Л. Гриневич, Л. Ільїч, Н. Морзе, В. Прошкін, І. Шемелинець, К. Линьов, Г. Рій. Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020. 76 с.

Published

2021-05-31

How to Cite

Бабкин, В. (2021). PROJECT TEACHING METHODS IN UNIVERSITY TRAINING OF FUTURE BACHELORS OF COMPUTER SCIENCES. SWorldJournal, 5(08-05), 103–110. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2021-08-05-092

Issue

Section

Articles