EASTERN GALICIA IN THE PERIOD OF THE FIRST WORLD WAR: EUROPEAN HISTORIOGRAPHY

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2021-08-05-029

Keywords:

East Galicia, World War I.

Abstract

The first world war that brought to the European people enormous human victims and destructions always occupied one of key places in researches of scientists of many countries. In the article paid attention to the analysis of пра scientific researches o

Metrics

Metrics Loading ...

References

Bihl W. Beitrage zur Ukraine. Politik Österreich-Ungarus 1918; Bihl W.Einige aspecte der österreichisch – ungarisch Ruthenpolitik 1914-1918; Bihl W. Die Beziehungen zwischen Österreich–Ungaru und Russland in bezug auf die galizische Frage 1908–1914; Charmoz R. Zarismus, Panslawismus, Krieg.

Brückner A. Die Slawen und die Weltkrieg.; Cleinow G. Das Problem der Ukraine. Rorbach P. Die Russischen Fremdvölker und wir.

Achmatowicz A. Polityka Rosji w kwestii polskiej w pierwszym roku Wielkiej Wojny 1914-1915; Chojnowski A. Ukraina; Dąbrowski I. Wielka wojna 1914–1918.; Holzer J., Molenda J. Polska w pierwszej wojnie światowej; Jablonska H. Dziennik z obleźonego Przemyśla. 1914-1915; Klimecki M. Gorlice 1915; Kramarz H. Samorząd Lwowa w czasie pierwszej wojny światowej i jego rola w życiu miasta; Olszański T. Pierwsza wojna światowa w Karpatach; Wierzchowski D. Pierwsza wojna swiatowa 1914-1918.; Żak A. Rokitna 1915; Zgórniak M. 1914–1918. Studia i skice z dziejów I Wojny światowej

Bator J. Wojna Galicyjska: Dzialania armii austro-wegierskiej na froncie polnocnym (galicyjskim) w latach 1914-1915.

Зайончковский А. М. Мировая война 1914-1918 гг.; Строков А. А. Вооруженные силы и военное искусство в первой мировой войне

Бьюкенен Дж. Мемуары дипломата; Палеолог М. Царская Россия во время мировой войны;

Гинденбург П. Воспоминания.; Людендорф Э. Мои воспоминания о войне. Первая мировая в записках германского полководца. 1914 - 1918 гг.; Фалькенгайн Э. Верховное командование 1914 - 1916 гг. в его важнейших решениях

Вергун Д. Что такое Галиция?; Дружковский В. Современная Галиция; Казанский П. Е. Присоединение Галичины, Буковины, Угорской Руси; Лазаревский В. А. Русский народ в Карпатах. Галицкая Русь в ее борьбе за свою национальную самобытность.

Bandrowski J. W płomieniach. Lwów w lecie 1914; Gawelec. F.Trzgdzieśi trzy dni najazdy rosijskiego.; Ksiega pamiatkowa i adresowa wygnanćow woennych z Galcji i Bukowiny 1914-1915 oraz album pamietkowe. Cz.1-3.; Lwów po inwazyi rosyjskiej: Wrzesień-grudzień 1914: Opowiadanie naocznego świadka; Lwów w zimie 1914-1915.; Rossowski S. Lwów podczas inwazyj ( z 30 rycinami); Sopoćko J. Zarys dzialan armij rosyjskich i austriackich (sierpien – wrzesien 1914).

Janusz B. 293 dni rządów rosyjskich we Lwowie (3. IX. 1914 – 22. VI. 1915); Janusz B. Dokumenty urzędowe okupacji Lwowa z lat 1914/15.

Cholodecki B. J. Wspomnienia z lat niedoli i niewoli 1914-1918; Cholodecki B. Lwów w czasie okupacji rosyjskej (3 września 1914–2 czerwca 1915); Cholodecki B. J. Zakładnicy miasta Lwowa w niewoli rosyjskiej 1915-1918.

Published

2021-05-31

How to Cite

Баран, И. (2021). EASTERN GALICIA IN THE PERIOD OF THE FIRST WORLD WAR: EUROPEAN HISTORIOGRAPHY. SWorldJournal, 5(08-05), 121–124. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2021-08-05-029

Issue

Section

Articles