ECOLOGICAL AND ECONOMIC POTENTIAL OF WATER BASINS IN CONDITIONS OF CLIMATE CHANGE AND IRRATIONAL NATURE MANAGEMENT

Authors

  • Mykola Klymenko National University of Water Resources and Environmental Management https://orcid.org/
  • Yosyp Hrib National University of Water Resources and Environmental Management https://orcid.org/
  • Diana Voityshyna National University of Water Resources and Environmental Management https://orcid.org/

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2021-08-02-091

Keywords:

productivity, plant communities, water quality, current channel, pool, economic index, environmental and economic potential, inflation.

Abstract

 Just considering the basins of the rivers as the primary cell of the economic research, we have assessed the situation in three components: the biological productivity (B), water quality of environmental index (Ie) and the capacity of water channels (Qр

Metrics

Metrics Loading ...

References

Алексеевский В.Е. Осушительные мелиорации в верхнем течении р.Припять и их влияние на водный режим прилегающих территорий // В.Е.Алексеевский , Т.И.Топольник, Е.В.Цветова и др.-К.:НПО УкрНИИГИМ, 1991.-84 с.

Барановський В.А. Карта еколого-економічного зонування території України. К.: Українська економічна ліга, 1993

Войтишина Д.Й. Концепція еколого-економічної оцінки вартості об’єктів природно-заповідного фонду і антропогенно змінених ландшафтів// Збірник наукових праць НУВГП, випуск ХІІІ, 4, 2007.-С.205-213.

Гриб Й.В. Хостиславський кар’єр крейди і Шацький природний національний парк – екологічні і економічні і ризики/Гриб Й.В., Войтишина Д.Й.// Науковий вісник ВНУ ім. Л.Українки, №17, 2010.-С.31-34.

Гриб Й.В. Ноосфера: іхтіологічні та екологічні проблеми реабілітації водних екосистем.// Й.В.Гриб, М.О.Клименко, В.В.Сондак, Д.Й.Войтишина/Вісник НУВГП. 2016,1(72).-13с.

Гриб И.В. Влияние солнечной активности и гидрометеологических условий на ихтиоэкологическую ситуацию в некоторых водных объектах Украины. ЕСО-Tiras, Бендеры.Сборник научных трудов.-2016.-с.333-336.

Гриб Й.В. Реабілітація порушених річкових та озерних систем (гідро екологія, іхтіоекологія, економіка, управління). За редакцією Клименко М.О., Гриба Й.В., Гуцола А.В.. Рівне-Вінниця.2015.-424с.

Гриб Й.В., Клименко М.О., Сондак В.В., Гуцол А.В., Мушит С.О, Войтишина Д.Й. Моніторинг природокористування та стратегія реабілітації порушених річкових і озерних екосистем. : Національний університет водного господарства і природокористування. Рівне,2015 - 184с.

Клименко М.О., Войтишина Д.Й. Екоекономіка річкових іхтіосистем рівнинної частини території України. Вісник НУВГП, економіка, 2015.-5с.

Ромащенко М.І. Формування режиму природніх вод району Шацьких озер в сучасних умовах. К. : Аграрна наука, 2004.-96с.

Соколюк В.М. Показники якості води для напоювання тварин південного біогеохімічного регіону. Збірник наукових праць Білоцерківського національного університету.2014.Вип.11.-С.142-145.

Цветова О.В., Топольник Т.І. Екологічні наслідки осушувальних меліорацій на території ШНПП. Наукові дослідження 1983-1993.-С.108-115.

Published

2021-05-31

How to Cite

Клименко, Н., Гриб, И., & Войтишина, Д. (2021). ECOLOGICAL AND ECONOMIC POTENTIAL OF WATER BASINS IN CONDITIONS OF CLIMATE CHANGE AND IRRATIONAL NATURE MANAGEMENT. SWorldJournal, 2(08-02), 82–94. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2021-08-02-091

Issue

Section

Articles