AGROBIOLOGICAL FEATURES OF GROWINGSELF-PROPAGATION PLANTING MATERIAL RIBES NIGRUM IN THE NORTHEASTERN FOREST STEPPE OF UKRAINE

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2021-08-02-023

Keywords:

 Ribes nigrum, woodycuttings, adventitiousrhizogenesis, rooting, metamerism of cuttings, rootpropagation, closedrootsystem, substratetype, term of substrate use, plantingscheme.

Abstract

 The publicationreflects the results of the study on the self-propagation of Ribesnigrum "Kopan’ Jubilee" from woodycuttingsintoone, two and threebuds. The influence of metamerism of cuttings on the level of growthprocesses in Ribesnigrumplantswasrevealed

Metrics

Metrics Loading ...

References

Балабак А. Ф. Кореневласне розмноження малопоширених плодових і ягідних культур / А. Ф. Балабак // Навч. посібник. – Умань: Оперативна поліграфія, 2013. – 109 с.

Балабак А. Ф. Укорінення здерев'янілих стеблових живців сортів порічки (Ribes rubrum L.) залежно від строків живцювання та частини пагона в умовах відкритого грунту / А. Ф. Балабак, Т. В. Мамчур // Вісн. Полтав. держ. аграр. акад. - 2010. - № 1. - С. 10-14

Гаврилешко М. О. Вплив регуляторів росту на вкорінення здерев'янілих живців агрусу та смородини чорної / М. О. Гаврилешко, Л. Г. Маргітай // Матеріали ІІ Регі¬ональної конференції молодих вчених та студентів "Проблеми збереження біорізноманіття Українських Карпат", Ужго¬род, 28 квітня 2009 р. - Ужгород. - С. 44.

Діхтяренко А. В. Вплив типу пагона і метамерності на регенераційну спроможність стеблових стеблових зелених живців лимонника китайського / А. В. Діхтяренко // Садівництво. Міжв. тем. наук. зб. - К., 2017. - Вип. 60. - С. 190–194.

Казакова В. Н. Методика испытаний регуляторов роста и развития растений в открытом и защищенном грунте / В. Н. Казакова. - М. : МСХА, 1990. - 56 с.

Мамчур Т. В. Удосконалення способів вирощування саджанців порічок із стеблових живців в умовах Правобережного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.01.07 "Плодівництво" / Тетяна Василівна Мамчур. - Умань : Вид-во УНУС, 2011. - 20 с.

Марковский В. С. Ягідні культури в Україні : навч. посіб. / В. С. Марковский, М. І. Бахмат. - Кам`янець-Поділ. : ПП "Медобори-2006", 2008. - 200 c.

Терек О. І. Ріст рослин: Навч. посіб / О. І. Терек. - Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Фран¬ка, 2007. - 248 с.

Токмань В. С. Укорінюваність і розвиток різнотипних здерев’янілих стеблових живців Ribes nigrum / В. С. Токмань // Матеріали четвертої міжнародної наукової інтернет-конференції: Інновації в садівництві (23 березня 2020р.). – Умань: Видавець «Сочинський М.М.», 2020. – С.13-17.

Ушкаренко В. О. Методика польового досліду: навчальний посібник / В. О. Ушкаренко, Р. А. Вожегова, С. П. Голобородько, С. В. Коковхін. – Харків: Грінь Д.С., 2015. – 448 с.

Published

2021-05-31

How to Cite

Белоконь, В., & Токмань, В. (2021). AGROBIOLOGICAL FEATURES OF GROWINGSELF-PROPAGATION PLANTING MATERIAL RIBES NIGRUM IN THE NORTHEASTERN FOREST STEPPE OF UKRAINE. SWorldJournal, 2(08-02), 105–113. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2021-08-02-023

Issue

Section

Articles