CALIBRATION CHARACTERISTICS OF A TWO-CHANNEL PIEZOELECTRIC GRAVIMETER

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2021-08-01-051

Keywords:

 piezoelectric gravimeter, calibration, measuring axis, gravity acceleration

Abstract

 Construct the calibration characteristic of a two-channel piezoelectric gravimeter of an aviation gravimetric system and establish the dependence of the angle of rotation of the measuring axis of the gravimeter relative to the reference vertical.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Безвесільна, О. М. Вимірювання гравітаційних прискорень / О. М. Безвесільна. – Житомир : ЖІТІ, 2002. – 264 с.

Пантелеев, В. Л. Измерение силы тяжести на подвижном основании. Учебное пособие по курсу “ Теория измерения силы тяжести (дополнительные главы)” / В. Л. Пантелеев, А. А. Булычев. – М., 2003.  80 с .

Торге, В. Гравиметрия: монография / В. Торге; Пер. Г. А. Шануров, Ред. А. П. Юзефович.  М.: Мир, 1999.  428 с.

Безвесільна, О. М. Вимірювання прискорень / О. М. Безвесільна. – К.: Либідь, 2001. – 261 с.

Безвесільна, О. М. Двокомпонентний п’зоелектричний гравіметр автоматизованої гравіметричної системи. - КПІ ім. Ігоря Сікорського ДП НВЦ «Пріоритети», 2020. – 250 с.

Безвесільна, О. М. Авіаційні гравіметричні системи та гравіметри: Монографія / О. М. Безвесільна. –Житомир: ЖДТУ, 2007. – 604 с.2.

Безвесільна, О. М., Тимчик, Г. С., Подчашинський, Ю.О. Наукові дослідження в галузі вимірювання механічних величин. Підручник. Житомир: ЖДТУ, 2011; 976 с.

Published

2021-05-31

How to Cite

Безвесильная, Е., Киричук, Ю., & Назаренко, Н. (2021). CALIBRATION CHARACTERISTICS OF A TWO-CHANNEL PIEZOELECTRIC GRAVIMETER. SWorldJournal, 1(08-01), 38–41. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2021-08-01-051

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)