INFORMATION TECHNOLOGIES IN LEGAL ACTIVITY

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2021-07-05-036

Keywords:

information society, legal support, information technologies, legal regulation, information technologies in legal activity.

Abstract

The paper considers issues of information reality related to the formation and functioning of a law-abiding society, implementation and analysis of legal support of information technology in legal activities, the main problems of legal regulation of relat

Metrics

Metrics Loading ...

References

Різник О.М., Павлюченко Н.С. Аналіз існуючих систем підтримки прийняття рішень у галузі юриспруденції нові інформаційні і телекомунікаційні технології Математичні машини і системи.– 146 с.

Ромащенко В.А. Правове регулювання інформаційного суспільства в Україні: загальнотеоретичне дослідження. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2018. С. 40-46

Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січня 2011 р.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text (дата звернення: 07.03.2021р.)

Міщенко І.В. Юридичні технології та інновації в юриспруденції: навчально-методичний посібник (для студентів денної та заочної форми навчання). Національний університет «Одеська юридична академія» 2020.41 с.

Сидоренко О.П. Правове забезпечення: до питання інтерпретації поняття. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2018. №1. С. 39-47.

Інформаційні технології в правоохоронній діяльності : Посібник / В.А Кудінов, В.М.Смаглюк, Ю.І. Ігнатушко, В.А. Іщенко К.: НАВСУ, 2013. 82с.

Published

2021-03-31

How to Cite

Письменная, Е. (2021). INFORMATION TECHNOLOGIES IN LEGAL ACTIVITY. SWorldJournal, 5(07-05), 77–81. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2021-07-05-036

Issue

Section

Articles