DYNAMICS OF MENTAL WORKING CAPACITY DURING THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF TEACHERS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2021-07-03-045

Keywords:

 mental working capacity, neurotic disorders, productivity of mental working capacity, professional activity, teacher.

Abstract

 The paper examines the assessment of the dynamics of the mental working capacity of teachers of institutions of general secondary education during their work. 51 teachers were examined. Features of the dynamics of mental working capacity reflect age patt

Metrics

Metrics Loading ...

References

Василик А. В., Дода, О. Д. Професійна втома: чинники, наслідки та обов’язки роботодавців щодо відновлення працездатності працівників. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління, 2019. 30 (69), № 3. С. 130-135. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_econ_2019_30%2869%29_3_23

Доронкина Е.К. Некоторые психофизиологические особенности труда учителей. Физиология человека. 1976. Т.2, №5. С. 825–828.

Калиниченко І., Заікіна Г., Латін Г. Особливості динаміки розумової працездатності учнів із різними рівнями прояву граничних невротичних порушень. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2017. №4 (68). С.111–123. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2017_4_13

Кальниш В. В. К вопросу об определении понятий «работоспособность» и «трудоспособность». Український журнал з проблем медицини праці. 2009. № 1 (17). С. 13–22. URL: http://oplib.org.ua/2481/3/Kalnish_MT_01_2009.pdf

Коробейников Г. В., Федько Г. П., Коробейникова Л. Г., Марисова Т. А. Возрастные особенности переработки информации у лиц разных профессий, занимающихся умственным трудом. Проблемы старения и долголетия. 2002. №4. С. 381–387.

Синіговець І. В. Бишевець Н. Г., Сергієнко К. М. Розумова працездатність студентів факультету фізичного виховання в умовах інформатизації освіти. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Чернігів. 2012. Вип. 91. Т. ІІ. С. 98–101.

Published

2021-03-31

How to Cite

Латина, А. (2021). DYNAMICS OF MENTAL WORKING CAPACITY DURING THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF TEACHERS. SWorldJournal, 3(07-03), 57–61. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2021-07-03-045

Issue

Section

Articles