RATIONING LIQUID WASTES

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2021-07-02-046

Keywords:

 liquid household waste, rates, tariff, calculation, cesspool

Abstract

 The actual problem of liquid household waste management and peculiarities of their rationing has been considered, the peculiarities of accounting of volumes of water supply and drainage and comparison of normative volumes and actual ones are shown. A num

Metrics

Metrics Loading ...

References

Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 9 листопада 2017 року № 2189-VIII [Електронний ресурс]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19#Text;

Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства від 30.07.2010 р. № 259 «Про затвердження правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0871-10;

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 45 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0457-11;

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 541 «Про внесення змін до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів». [Електронний ресурс]. – URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/541-2011-%D0%BF;

Директива Ради 91/271/ЄЕС «Про очищення міських стічних вод». [Електронний ресурс]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_911#Text

Published

2021-03-31

How to Cite

Дегтярь, М. (2021). RATIONING LIQUID WASTES. SWorldJournal, 2(07-02), 33–37. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2021-07-02-046

Issue

Section

Articles