ЛИНГВО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТОВ ИНСТРУКЦИЙ

Авторы

  • Александр Микрюков Восточноевропейский университет экономики и менеджмента https://orcid.org/

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2020-06-05-106

Ключевые слова:

інструкція, інструкція з експлуатації побутових електроінструментів, прагмалінгвістика, адресант, адресат, текст, дискурс, композиційна структура, паралігвістичні засоби

Аннотация

Наука і техніка постійно та інтенсивно розвиваються та охоплюють всі сторони людської життєдіяльності, що знаходить відображення в ускладненні технічних приладів, в тому числі побутових електроінструментів. Відповідно, зростає потреба створення необхідних

Metrics

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Бибик С. П., Сюта Г. М. Словник іншомовних слів: тлумачення, словотворення та слововживання / За ред. С. Я. Єрмоленко. – Харків: Фоліо, 2006. – 623 с.

Collins Online English Dictionary [Electronic source]. – Access mode : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/manual

BusinessDictionary.com [Electronic source]. – Access mode : http://www.businessdictionary.com/definition/manual.html

Остин Дж.Л. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике: Вып. 17. Теория речевых актов: Сб. научн. трудов. – М.: Прогресс, 1986. С. 22–129

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: підручник. – Полтава: Довкілля-К, 2008. – 711 c.

Єщенко Т. А. Лінгвістичний аналіз тексту : навч. посіб. / Т. А. Єщенко –Київ: Академія, 2009. – 264 с.

Арутюнова Н.Д. Дискурс // Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. – М.: Сов. энциклопедия, 1990. – 685 с., C 136-137

Макаров М. Л. Основы теории дискурса. – М.: Гнозис, 2003. –280 с.

Makita Jig Saw 4350T / 4350CT / 4350FCT Instruction Manual – 12 p.

Опубликован

2020-12-30

Как цитировать

Микрюков, А. (2020). ЛИНГВО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТОВ ИНСТРУКЦИЙ. SWorldJournal, 5(06-05), 98–104. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2020-06-05-106

Выпуск

Раздел

Статьи