СТУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИНОВ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА

Авторы

  • Виктория Бушкова Восточноевропейский университет экономики и менеджмента https://orcid.org/
  • Оксана Сиборова Восточноевропейский университет экономики и менеджмента https://orcid.org/

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2020-06-05-104

Ключевые слова:

туризм, термін, туристична термінологія, термінотворення, телескопія, переклад

Аннотация

В роботі розглядаються окремі аспекти вивчення термінів міжнародного туризму на матеріалі англійської мови. Потреба в осмисленні та дослідженні термінів туристичної сфери обумовлена важливістю туризму для розвитку економіки багатьох країн і зростанням обс

Metrics

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Закон України «Про туризм» від 15.09.95 № 325/95 – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80/ed20010703

Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. International Student Edition. Oxford: Bloomsburry. Publishing Plc, 2006. –1694 p.

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary. Cambridge: CUP, 2012. –

p.

Merriam-webster Dictionary [Electronic source]. – Access mode : http://www.merriam-webster.com/dictionary

Ткачева, Л. Б. Основные закономерности английской терминологии / Л. Б. Ткачева. – Томск : Изд-во Томского ун-та, 1987. – 200 с.

Опубликован

2020-12-30

Как цитировать

Бушкова, В., & Сиборова, О. (2020). СТУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИНОВ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА. SWorldJournal, 5(06-05), 91–97. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2020-06-05-104

Выпуск

Раздел

Статьи