АЛОФОНИЧНЕ ВАРЬИРОВАНИЯ БЕЗУДАРНОГО ВОКАЛИЗМА В МНОГОСЛОЖНЫХ СЛОВАХ В АНГЛИЙСКОМ РЕЧИ УКРАИНСКИЙ

Авторы

  • Антонина Варлаков Киевский национальный лингвистический университет https://orcid.org/0000-0001-9781-9001

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2020-06-05-061

Ключевые слова:

 ненаголошений вокалізм, формантні показники, модифікації алофонів, інтерференція.

Аннотация

 У роботі розглядаються результати дослідження варіювання формантних показників ненаголошеного англійського вокалізму у мовленні українців. Описані особливості реалізації алофонів ненаголошених голосних вивчалися у різних позиціях відносно наголосу у бага

Metrics

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Вайнрайх, У. (1972). Одноязычие и многоязычие. Новое в лингвистике, 6, Москва: Языковые контакты, 25–60.

Валігура, О. Р. (2008a). Фонетична інтерференція в англійському мовленні українських білінгвів. (Монографія). Тернопіль: Підручники і посібники.

Гавранек, Б. К. (1972) О проблеме смешения языков. Новое в лингвистике: Языковые контакты, 4, Москва: Прогресс, 94–107.

Жлуктенко, Ю. О. (1966). Мовні контакти. Проблеми інтерлінгвістики. Київ: Вид-во Київського університету.

Кочубей, В. Ю. (2005). Фонологічні та фонетичні особливості залишкового вимовного акценту в англійському мовленні українців. Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія: Філологічні науки, 59, 278–287.

Лавринчук, Я. Ю. (2017). Орфофонія англійських голосних у мовленні британців, американців та канадійців. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологія", 67, 182–186.

Crystal, D. (1967). English Accents. English teaching, 1, Rio de Janeiro: The British Council, 3–9.

Cummins, J. (1976). The Influence of Bilingualism on Cognitive Growth: Synthesis of Research Findings and Explanatory Hypotheses. Working Papers on Bilingualism, 9, Ontario Institute for Studies in Education, Toronto, 1–43.

Flege, J. E. (1988). Factors Affecting Degree of Perceived Foreign Accent in English Sentences. Journal of the Acoustical Society of America, 84, Cambridge University Press, 70-79.

Hammond, M. (1997). Vowel Quantity and Syllabification in English. Language. Linguistic Society of America, 73 (1), The University of Arizona, the USA, 1–17.

Jenkins, J. (2013). English as a Lingua Franca in the international university: the politics of academic English language policy. Abingdon.

Major, R. C. (2008). Transfer in second language phonology. Phonology and Second Language Acquisition, Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 63–94.

Setter, J. (2009). L2 Prosody Research: Rhythm and Intonation. Ta(l)king English Phonetics Across Frontiers, Cambridge Scholars Publishing, 91–102.

Опубликован

2020-12-30

Как цитировать

Варлаков, А. (2020). АЛОФОНИЧНЕ ВАРЬИРОВАНИЯ БЕЗУДАРНОГО ВОКАЛИЗМА В МНОГОСЛОЖНЫХ СЛОВАХ В АНГЛИЙСКОМ РЕЧИ УКРАИНСКИЙ. SWorldJournal, 5(06-05), 74–80. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2020-06-05-061

Выпуск

Раздел

Статьи