ЗООНИМНА ЛЕКСИКА. ЗООНИМЫ COW, BULL, OX, ИХ ЭТИМОЛОГИЯ, СЕМАНТИКА И ФУНКЦИИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Авторы

  • Марина Смуглякова Национальный университет кораблестроения им. адмирала Макарова https://orcid.org/
  • Наталия Пономаренко Национальный университет кораблестроения им. адмирала Макарова https://orcid.org/

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2020-06-05-038

Ключевые слова:

зооніми, лексема, семантичний аналіз

Аннотация

В роботі розглянуто роль зоонімів в свідомості “мовної особистості” та їх використання в повсякденному житті. А саме роль деяких фразеологізмів із зоонімами, які широко вживаються в англійській мові, їх особливості вживання в переносному значенні. Мета на

Metrics

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Академічний тлумачний словник української мови [Електронний ресурс].

Etymology Online [Electronic Resource]. – Available from:

https://www.etymonline.com

FreeDictionary [Electronic Resource]. – Available from: https://www.thefreedictionary.com/

Опубликован

2020-12-30

Как цитировать

Смуглякова, М., & Пономаренко, Н. (2020). ЗООНИМНА ЛЕКСИКА. ЗООНИМЫ COW, BULL, OX, ИХ ЭТИМОЛОГИЯ, СЕМАНТИКА И ФУНКЦИИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. SWorldJournal, 5(06-05), 65–68. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2020-06-05-038

Выпуск

Раздел

Статьи