BUSINESS EDUCATION IN THE CONDITIONS OF GLOBAL COMPETITION

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2020-06-04-088

Keywords:

business education, knowledge economy, global competition, MBA, open education, informal education.

Abstract

Introduction. In the conditions of global competition the problem of creation of modern model of business education is actualized. The purpose of of the article is to determine the role and current trends in business education in global competition.Resu

Metrics

Metrics Loading ...

References

Тригубенко М. О. Бізнес-освіта як соціальний феномен сучасності та фактор підприємницького успіху. Культура народов Причерноморья. – 2011. – № 205. – С. 125–128.

Вагонова О., Горпинич О., Шаповал В. Бізнес-освіта як чинник імплементації економіки знань. Економічний вісник. – 2017. - №3. – С. 142-154.

Шклярук К. Бізнес-освіта в умовах глобальної нестабільності. Вісник КНТЕУ. 2016. - №4. – С. 178-186.

Жигилевич О. Бізнес-освіта в структурі менеджмент-освіти та філософії господарства (філософсько-освітнє осмислення). – Науковий вісник. Серія Філософія. – Х.: ХНПУ, 2016. - №48 (І). – С. 170-181.

Матеріали Державного комітету статистики України. – URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 30.12.2020).

Published

2020-12-30

How to Cite

Ахновская, И., & Болгов, В. (2020). BUSINESS EDUCATION IN THE CONDITIONS OF GLOBAL COMPETITION. SWorldJournal, 4(06-04), 120–127. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2020-06-04-088

Issue

Section

Articles