THE INFLUENCE OF CLIMATE CHANGE ON THE FORMATION OF QUALITY OF FISH PRODUCTS OF RECREATIONAL WATER OF THE USTYA RIVER

Authors

  • Yuliia Grokhovska National University of Water Resources and Environmental Management https://orcid.org/
  • Ilona Parfeniuk National University of Water Resources and Environmental Management https://orcid.org/0000-0003-0947-693X

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2020-06-02-108

Keywords:

 : fish, quality of fish products, surface waters, river basin, climate change, surface water quality

Abstract

The article considers the formation of the quality of fish products in the reservoirs of a small river basin (on the example of the Ustya River) under the influence of climate change. Fish is a mandatory component in the human diet. The significant cost

Metrics

Metrics Loading ...

References

Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і стандартизації продуктів тваринництва / [Якубчак О. М., Хоменко В. І., Мельничук С.Д. та ін.]; під ред. О. М. Якубчак, В. І. Хоменка.- К.: 2005,- 800 с.].

Гроховська Ю.Р. Антропогенез і прісноводні екосистеми: ретроспекція та сучасні проблеми / Ю. Р. Гроховська // Таврійський науковий вісник : Науковий журнал. – Херсон: Грінь Д.С., 2017. – Вип. 97. – С. 207–215.

Гроховська Ю.Р., Кононцев С.В. Антропогенний вплив на екологічний стан і структуру біоти водних екосистем басейну Прип’яті / Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку» до 60-річчя від дня народження д.с.-г.н., професора Пилипенка Ю.В. 25-26 жовтня 2018. – Херсон: Олді-плюс – 2018. – С. 390-393.

ДСТУ 2284:2010 Риба жива. Загальні технічні вимоги. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://document.ua/riba-zhiva.-zagalni-tehnichni-vimogi-std382.html

Дудник С.В., Євтушенко М.Ю. Водна токсикологія: основні теоретичні положення та їхнє практичне застосування [Монографія] / С.В.Дудник, М.Ю.Євтушенко. – К.: Вид-во Українського фітосоціологічного центру, 2013. – 297 с.

Парфенюк І.О. Санітарно-екологічний аналіз у моніторингу поверхневих вод // V –ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю : Збірник наукових праць. – Вінниця, 2015. – С. 103.

Парфенюк І. О. Моніторинг захворювань риби у водоймах Рівненської області як складова санітарно-екологічного аналізу стану поверхневих вод та іхтіофауни // Біологічні дослідження – 2016 : Збірник наукових праць. – Житомир, 2016. – С. 367–369.

Парфенюк І.О., Гроховська Ю.Р. Аналіз якості води водосховища на малій річці в умовах антропогенного впливу / Міжнародна науково-практична конференція приурочена до Всесвітнього дня водних ресурсів. Житомир, 21-22 березня 2019. С. 120-123.

Споживання риби та рибопродуктів в Україні: що було, що є, що буде [Електронний ресурс] / Економічний дискусійний клуб. – 2017. – Режим доступу: http://edclub.com.ua/analityka/spozhyvannya-ryby-ta-ryboproduktiv-v-ukrayini-shcho-bulo-shcho-ye-shcho-bude

Published

2020-12-30

How to Cite

Гроховская, Ю., & Парфенюк, И. (2020). THE INFLUENCE OF CLIMATE CHANGE ON THE FORMATION OF QUALITY OF FISH PRODUCTS OF RECREATIONAL WATER OF THE USTYA RIVER. SWorldJournal, 2(06-02), 133–137. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2020-06-02-108

Issue

Section

Articles