RELATIONSHIP BETWEEN GEOMECHANICAL MOVEMENTS, LOCAL SEISMICITY AND VARIATIONS OF THE RADIOACTIVE BACKGROUND OF THE ENVIRONMENT: TRANSCARPATHIAN INTERNAL DEFLECTION

Authors

  • Tibor Izak Ferenc Rakoczi Transcarpathian Hungarian Institute II https://orcid.org/
  • Adalbert Ignatishin Institute of Geophysics named after S.I. Subbotina NAS of Ukraine https://orcid.org/
  • Sergey Verbitsky Institute of Geophysics named after S.I. Subbotina NAS of Ukraine https://orcid.org/
  • Monika Ignatishin Institute of Geophysics named after S.I. Subbotina NAS of Ukraine https://orcid.org/
  • Vasily Ignatishin Ferenc Rakoczi Transcarpathian Hungarian Institute II https://orcid.org/

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2020-05-01-012

Keywords:

Geodynamic state, earthquakes, seismotectonic processes, crustal movements, radioactive background, geophysical fields

Abstract

 The paper considers the results of studying the relationship of geomechanical movements with the seismic activity of the Transcarpathian internal depression and the variation of the parameters of the radioactive background of the environment in 2019. The

Metrics

Metrics Loading ...

References

И.В. Бугаенко, Л.Н.Заяц, Т.А. Цветкова. Скоростная типизация средней и нижней мантии Европы. Геофизический журнал.т.37. №3.2015. С.88-101.

В.Н. Шуман, О концептуальных основах диагностики и мониторинга геосистем. Геофизический журнал.№4, т.37. 2015. Ст.93-103.

И.И. Рокитнянский , В.И. Бабак, А.В. Терешин. Вариации геомагнитных функций отклика в Японии. Геофизический журнал. №4.т.37. 2015. С.126-138.

О.Б. Гинтов. Проблемы гнодинамики Украинского щита в докебрии. Геофизический журнал.№5.т.37.2015.ст.3-22.

В.В. Гордиенко. Энергетический баланс тектоносферы Земли. Геофизический журнал. №5.т.37.2015. с.23-45.

В.А. Корчин. Зоны низких скоростей термобарической природы в кристалической коре. Геофизический журнал.№5.т.37. 2015 .ст. 46-65.

Ігнатишин В.В., Ігнатишин А.В., Ігнатишин М.Б. Ігнатишин В.В. Геофізичні аспекти геодинамічного стану Закарпатського внутрішнього прогину. VII Всеукраїнська молодіжна наукова конференція-школа ,,Сучасні проблеми наук про Землю,, проведена 19-21 квітня 2017 року в Навчально-науковому інституті ,,Інституту геології, Київського національного університету імені Тараса Шевченка. –К.: ЦОП ,,Глобус,,, 2017, 2017.-86 с. C.32-35.

Ігнатишин В.В., Ігнатишин А.В., Ігнатишин М.Б. Ігнатишин В.В. Сучасні горизонтальні рухи в зоні Оашського глибинного розлому та сейсмічність Закарпаття. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції ,,Розвиток промисловості та суспільства. Секція 5. Геологія і прикладна мінералогія. 24-26 травня 2017 року. Кривий ріг. Видавничий центр Криворізького національного університету.-161 с. C.36-39.

Ігнатишин В.В., Ігнатишин А.В., Ігнатишин М.Б. Ігнатишин В.В. Геофізичні аспекти геодинамічного стану Закарпатського внутрішнього прогину. VІІ Всеукраїнська молодіжна наукова конференцію-школу "Сучасні проблеми наук про Землю" 19-21 квітня 2017 р. ННІ Інститут геології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Корпорація "Науковий парк Київського університету імені Тараса Шевченка". – К. : ЦОП ,,Глобус,,, 2017. – 86 с. C.32-35.

Ігнатишин В.В. Малицький Д.В. ,Ігнатишин М.Б. Зв'язок параметрів екогеофізичних полів та сейсмотектонічних процесів в Закарпатті. Матеріали Конференції «Сейсмологічні та геофізичні дослідження в сейсмоактивних регіонах», 1-2 червня 2017 р., смт. Верхнє Синьовидне. . –Львів : СПОЛОМ, 2017. : рис.-169 с.С.71-76. ISBN 978-966-919-271-4.

Ігнатишин А.В., Ігнатишин М.Б., Ігнатишин В.В. Геофізичні поля та геомеханічні процеси в Закарпатському внутрішньому прогині. Х наукова конференція молодих вчених та спеціалістів ,,Геологія і геологія горючих копалин,, присвячена, 100 річчю НАН України. 19-20 вересня 2018 року. 1-2(174-175) 2018. м.Львів. C.81-84. ISSN 0869-0774

Ігнатишин В.В. Просторово-часовий розподіл сейсмічності Закарпатського внутрішнього прогину. Матеріали Міжнародної наукової конференції, ,, Географічна наука та освіта : від констатації та конструктивізму, 28-29 вересня 2018 року м. Київ, Україна. Присвячена 100-річчю Національної академії наук України. Зб. наук. праць.- К., 2018. С. 76-78.

Ігнатишин В.В. Сучасні горизонтальні рухи земної кори в зоні Оашського глибинного розлому та сейсмічність Закарпатського внутрішнього прогину. Матеріали восьмої міжнародної науково-практичної конференції ,,Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем,, 10-12- травня 2018 року. м.Чернігів.: у 2-х т. /Чернігівський національний технологічний університет [та ін.] ; відп. За випуск. : Єрошенко Андрій Михайлович [та ін.].- Чернігів : ЧНТУ : 2018. - т.2. С.116-118.

Published

2020-11-30

How to Cite

Евразийские, е., Игнатишин, А., Вербицкий, С., Игнатишин, М., & Игнатишин, В. (2020). RELATIONSHIP BETWEEN GEOMECHANICAL MOVEMENTS, LOCAL SEISMICITY AND VARIATIONS OF THE RADIOACTIVE BACKGROUND OF THE ENVIRONMENT: TRANSCARPATHIAN INTERNAL DEFLECTION. SWorldJournal, 1(05-01), 69–80. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2020-05-01-012

Issue

Section

Articles