MONITORING OF INVASION ADVENTIVE PLANTS IN MULTIPLE PLANTS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2020-04-02-003

Keywords:

adventitious plant species, plant invasion, walnut, perennial plantings.

Abstract

Adventive invasive plant species that can be naturalized in perennial walnut plantations are analyzed, including: Solidago сanadensis L, Solidago Serotinoides A., Bidens frondosa L., Erechtites hieraciifolius, Impatiens parviflora DC., Echinocystis lobata

Metrics

Metrics Loading ...

References

Всеєвропейська стратегія збереження біологічного та ландшафтного різноманіття : виконавче резюме. Рада Європи; Стратегія, Софія, 23-25 жовтня 2005 р. URL : http://www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_71 1/conv/page.

Тарасевич О.В., Орлов О.О. Трав’янисті адвентивні види рослин – загроза для лісовідновлення та лісових екосистем у Житомирському Поліссі. Науковий вісник НЛТУ України, 2013. Вип. 23.16. С. 81-92.

Protopopova V.V., Shevera M.V., Mosyakin S.L. Deliberate and unintentional introduction of invasive weds: A case study of the alien flora of Ukraine. Euphytica, 2006. Vol. 148. P. 17-33.

Ворон В.П., Бондарук М.А., Коваль І.М.. Рекомендації щодо комплексної оцінки стійкості рекреаційно-оздоровчих лісів, організації їх антропогенно порушених лісів : зб. рекоменд.УкрНДІЛГА. Харків: Вид-во "Нове слово", 2011. С. 10-112.

Тарасевич О.В. Розповсюдження адвентивних видів трав'яних рослин на Поліссі та можлива загроза для лісового господарства. Лісівництво та агролісомеліорація, 2012. Вип. 121. С. 88-94.

Кобів Ю. Словник українських наукових і народних назв судинних рослин. Київ: Вид-во «Наук. Думка», 2004. 800 с.

Mosyakin S.L., Fedoronchuk M.M. Vascular Рlants of Ukraine. A Nomenclatural Checklist / Ed. S.L. Mosyakin. Kiev, 1999. 345 p.

Published

2020-06-30

How to Cite

Дыченко, О., & Ласло, О. (2020). MONITORING OF INVASION ADVENTIVE PLANTS IN MULTIPLE PLANTS. SWorldJournal, 2(04-02), 55–66. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2020-04-02-003

Issue

Section

Articles