FORMATION AND DEVELOPMENT OF COMPUTER GRAPHICS IN GEODESY

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2020-04-01-049

Keywords:

 computer graphics, engineering graphics, geodesy, topography, mapping, geographic information systems.

Abstract

The paper presents the main stages of computer graphics in geodesy and its current state. An analysis of the tasks facing computer graphics and prospects for the development of computer graphics in geodesy.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Різник О. Я. Основи комп'ютерної графіки: курс лекцій / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 220 с.

Буряк М.В. Аналіз сучасних світових моделей геоїду / М. В. Буряк // Сучасний стан науки в сільському господарстві та природокористуванні: теорія і практика: зб. тез доп. Міжнар. наук. Інтернет-конф. [м. Тернопіль, 20 листоп. 2019 р.] / редкол. : Andrzej Samborski, Marcin Niemiec, В. І. Овчарук [та ін.] ; ред. О. В. Овчарук, В. Я. Хоміна. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - С. 61-64.

Артамонов Б.Б., Штангрет В.П. Комп’ютерна графіка в геодезії з основами каптографії. Навчальний посібник. - Л.: Новий світ, 2016. – 248 с.

Published

2020-06-30

How to Cite

Разум, Р., Ветровой, А., & Свекла, Н. (2020). FORMATION AND DEVELOPMENT OF COMPUTER GRAPHICS IN GEODESY. SWorldJournal, 1(04-01), 93–97. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2020-04-01-049

Issue

Section

Articles